canlı destek

İÇ KONTROL

Hassas Görevler

Hassas Görevler

 

1-Dekanlık Makamı Hassas Görev Tespit Formu (Ek-1) 549944

2-Dekanlık Makamı Hassas Görev Envanteri Formu (Ek-2) 549960

3- Dekanlık Makamı Hassas Görev Listesi Formu (Ek-3) 549966

4- Fakülte Sekreteri Hassas Görev Tespit Formu (Ek-1) 549968

5- Fakülte Sekreteri Hassas Görev Envanteri Formu (Ek-2) 549976

6- Fakülte Sekreteri Hassas Görev Listesi Formu (Ek-3) 549980

7- Beslenme ve Diyetetik Bölümü Hassas Görev Tespit Formu (Ek-1) 549988

8- Beslenme ve Diyetetik Bölümü Hassas Görev Envanteri Formu (Ek-2) 549996

9- Beslenme ve Diyetetik Bölümü Hassas Görev Listesi Formu (Ek-3) 550006

10- Beslenme ve Diyetetik Bölümü Laboratuvar Sorumlusu Hassas Görev Tespit Formu (Ek-1) 550017

11- Beslenme ve Diyetetik Bölümü Laboratuvar Sorumlusu Hassas Görev Envanteri Formu (Ek-2) 550031

12- Beslenme ve Diyetetik Bölümü Laboratuvar Sorumlusu Hassas Görev Listesi Formu (Ek-3) 550044

13- Ebelik Bölümü Hassas Görev Tespit Formu (Ek-1) 550052

14- Ebelik Bölümü Hassas Görev Envanteri Formu (Ek-2) 550055

15- Ebelik Bölümü Hassas Görev Listesi Formu (Ek-3) 550062

16- Ebelik Bölümü Laboratuvar Sorumlusu Hassas Görev Tespit Formu (Ek-1) 550084

17- Ebelik Bölümü Laboratuvar Sorumlusu Hassas Görev Envanteri Formu (Ek-2) 550096

18- Ebelik Bölümü Laboratuvar Sorumlusu Hassas Görev Listesi Formu (Ek-3) 550102

19- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Hassas Görev Tespit Formu (Ek-1) 550108

20- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Hassas Görev Envanteri Formu (Ek-2) 550116

21- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Hassas Görev Listesi Formu (Ek-3) 550127

22- Odyoloji Bölümü Hassas Görev Tespit Formu (Ek-1) 550131

23- Odyoloji Bölümü Hassas Görev Envanteri Formu (Ek-2) 550137

24- Odyoloji Bölümü Hassas Görev Listesi Formu (Ek-3) 550143

25- İdari Amir Hassas Görev Tespit Formu (Ek-1) 550359

26- İdari Amir Hassas Görev Envanteri Formu (Ek-2) 550366

27- İdari Amir Hassas Görev Listesi Formu (Ek-3) 550375

28- Bilgi İşlem Hassas Görev Tespit Formu (Ek-1) 550386

29- Bilgi İşlem Hassas Görev Envanteri Formu (Ek-2) 550397

30- Bilgi İşlem Hassas Görev Listesi Formu (Ek-3) 550405

31- Harcama Yetkilisi Hassas Görev Tespit Formu (Ek-1) 550416

32- Harcama Yetkilisi Hassas Görev Envanteri Formu (Ek-2) 550428

33- Harcama Yetkilisi Hassas Görev Listesi Formu (Ek-3) 550438

34- Muhasebe Hassas Görev Tespit Formu (Ek-1) 550449

35- Muhasebe Hassas Görev Envanteri Formu (Ek-2) 550457

36- Muhasebe Hassas Görev Listesi Formu (Ek-3) 550467

37- Öğrenci İşleri Hassas Görev Tespit Formu (Ek-1) 550477

38- Öğrenci İşleri Hassas Görev Envanteri Formu (Ek-2) 550483

39- Öğrenci İşleri Hassas Görev Listesi Formu (Ek-3) 550491

40- Özel Kalem Hassas Görev Tespit Formu (Ek-1) 550500

41- Özel Kalem Hassas Görev Envanteri Formu (Ek-2) 550593

42- Özel Kalem Hassas Görev Listesi Formu (Ek-3) 550623

43- Özlük İşleri Hassas Görev Tespit Formu (Ek-1) 550526

44- Özlük İşleri Hassas Görev Envanteri Formu (Ek-2) 550507

45- Özlük İşleri Hassas Görev Listesi Formu (Ek-3)550516

46- Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi Hassas Görev Tespit Formu (Ek-1) 550640

47- Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi Hassas Görev Envanteri Formu (Ek-2) 550647

48- Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi Hassas Görev Listesi Formu (Ek-3) 550656

49- Teknik Birim Hassas Görev Tespit Formu (Ek-1) 550665

50- Teknik Birim Hassas Görev Envanteri Formu (Ek-2) 550668

51- Teknik Birim Hassas Görev Listesi Formu (Ek-3) 550677

52- Yardımcı Hizmetler Hassas Görev Tespit Formu (Ek-1) 550683

53- Yardımcı Hizmetler Hassas Görev Envanteri Formu (Ek-2) 550690

54- Yardımcı Hizmetler Hassas Görev Listesi Formu (Ek-3) 550697

55- Yazı İşleri Hassas Görev Tespit Formu (Ek-1) 550710

56- Yazı İşleri Hassas Görev Envanteri Formu (Ek-2) 550717

57- Yazı İşleri Hassas Görev Listesi Formu (Ek-3) 550725

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ