canlı destek

Vizyon&Misyon

Sağlık Bilimleri Fakültesi Vizyonu
 
Fakültemizin vizyonu, Öğrenci odaklı bir yaklaşım sergileyen, bilimsel araştırma ve sağlık eğitimi alanında öncü, ulusal ve uluslararası alandaki paydaşları ile güçlü iş birliği olan, tercih edilen, toplum sağlığına sosyal ve kültürel olarak katkı koyan, kendini sürekli yenileyen ve gelişen bir fakülte olmaktır.
 
 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Misyonu
 
Fakültemizin misyonu Sağlık eğitimi ve araştırmaları alanında, bölgesel, ulusal ve evrensel gereksinimleri karşılamak, toplum sağlığını koruma ve geliştirmek amacıyla çalışmalar yürütmek, öğrenci merkezli ve sürekli geliştirilen bir eğitim anlayışı ile mesleki ve kültürel olarak donanımlı, değişime açık, ekip çalışmasını ve bilimsel düşünceyi yaşam biçimi olarak benimsemiş, etik değerlere sahip bireyler yetiştirmektir.

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ