Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Tarihce

Sağlık Bilimleri Fakültesi , ülke genelinde Sağlık Meslek Liselerinin Sağlık Yüksekokullarına dönüştürülmesiyle “Sağlık Eğitimini Yeniden Yapılandırma Projesi” kapsamında 10.10.1996 tarih ve 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 02.11.1996 tarih ve 22805 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak kurulan İzmir  Atatürk  Sağlık Yüksekokulu’nun 20 yıllık lisans tecrübesinin üzerine 2011 yılında 15/Nisan/2011 tarihli 27905 sayılı Resmi Gazete ilanı Bakanlar Kurulu kararı ile  fakülte olmaya hak kazanmıştır. Fakülte 2015 yılında İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu’nda bulunan Ebelik ve Beslenme ve Diyetetik programlarının bünyesine aktarılması ile iki bölüm olarak faaliyete geçmiştir.

Fakülte Dekanlığına Prof. Dr. Esin Çeber Turfan atanmış ve bu görevini 2015-2016 yılları arasında sürdürmüştür. Kasım 2016–Eylül 2019 yılları arasında Fakülte Dekanlığı görevini Prof. Dr. Gülsün Özentürk yürütmüştür. Ekim 2019 ayından itibaren Prof. Dr. Asiye Durmaz Akyol Fakülte Dekan vekili olarak atanmış olup halen görevine devam etmektedir.

Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi; her biri sağlık alanında çok önemli yeri olan Beslenme ve Diyetetik; Ebelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon; Odyoloji olmak üzere dört bölümü bulunmaktadır. Fakültedeki bölümlerin eğitim dili Türkçedir ve dört yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü 2017 yılında kurulmuş olup, bölüme bu yıl ilk kez lisans ve lisansüstü öğrenci alımı yapılacak ve öğrenime geçilecektir. Odyoloji bölümü 2020 yılında kurulmuş olup henüz öğrenci alımına başlamamıştır. 

Sağlık Bilimleri Fakültesi, topluma, sağlığı koruyup yükseltmeye yönelik eğitim ve hizmet verebilen, evrensel ölçüde bilgi üreterek bilim dünyasına katkıda bulunan, kültürel yönden donanımlı, etik ilkelere ve ekip anlayışına sahip, özgüveni yüksek sağlık elemanı ve akademik personel yetiştirmek hedefleriyle   kurulmuştur. Fakültenin bölümlerinde; uluslararası ve ulusal eğitim standartlarına uygun, profesyonel mesleki disiplini olan, sağlık hizmetlerinde kaliteyi arttıracak bilgi ve beceriye sahip, özgüveni yüksek, etik ilkeleri benimsemiş, nitelikli sağlık elemanı yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Sağlık Bilimleri Fakültesi 2020-2021 öğretim yılında üç bölüm ile öğretime devam edecektir. Odyoloji bölümünün de akademik yapılanması ve eğitim hazırlıklarının da en kısa sürede başlatılması planlanmaktadır.

Mesleki bilgi ve beceriyi geliştiren ve bu yeteneklerini etik ilke ve kurallara uygun toplum yararına kullanan, üretken, sorumluluk ve toplumsal duyarlılık sahibi,bilim ve sanatı öğrenmeye istekli, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen, ekibin bir parçası olma kavramına sahip bireyler olarak yetiştirilmeniz sağlık bilimleri fakültesi olarak bizleri; birey olarak da sizleri başarıya götüreceğine inanıyorum.

Bu vizyon ve misyona sahip fakültemizde yollarımızın kesişmesini istiyorsanız üniversite hedefinizde İzmir’de Ege Üniversitesine ve Sağlık Bilimleri Fakültesine yer vermenizi öneririm.

Görüşebilmek dileği ile….

Sevgi ve saygılarımla

Prof. Dr Asiye Durmaz Akyol

SBF Dekan V.

2020