EGE ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Tarihce

Sağlık Bilimleri Fakültesi, topluma, sağlığı koruyup yükseltmeye yönelik eğitim ve hizmet verebilen, evrensel ölçüde bilgi üreterek bilim dünyasına katkıda bulunan, kültürel yönden donanımlı, etik ilkelere ve ekip anlayışına sahip, özgüveni yüksek sağlık elemanı ve akademik personel yetiştirmek hedefleriyle   kurulmuştur. Fakültenin bölümlerinde; uluslararası ve ulusal eğitim standartlarına uygun, profesyonel mesleki disiplini olan, sağlık hizmetlerinde kaliteyi arttıracak bilgi ve beceriye sahip, özgüveni yüksek, etik ilkeleri benimsemiş, nitelikli sağlık elemanı yetiştirmek amaçlanmıştır. Sağlık Bilimleri Fakültesi , ülke genelinde Sağlık Meslek Liselerinin Sağlık Yüksekokullarına dönüştürülmesiyle “Sağlık Eğitimini Yeniden Yapılandırma Projesi” kapsamında (10.10.1996 tarih ve 96/8655 sayılı) Bakanlar Kurulu kararı ile 02.11.1996 tarih ve 22805 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak kurulan İzmir  Atatürk  Sağlık Yüksekokulu’nun 20 yıllık lisans tecrübesinin üzerine 2011 yılında (15/Nisan/2011 tarihli 27905 sayılı Resmi Gazete ilanı Bakanlar Kurulu kararı ile)  fakülte olmaya hak kazanmıştır.  Fakülte 2015 yılında İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu’nda bulunan Ebelik ve Beslenme ve Diyetetik programlarının bünyesine aktarılması ile iki bölüm olarak faaliyete geçmiştir. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü 2017 yılında kurulmuş olup, henüz öğrenci alımına başlamamıştır.