canlı destek

Dekanın Mesajı

 

Kıymetli Öğrencilerimiz ve Öğrenci Adaylarımız
 
Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2011 yılında kurulmuştur. Tecrübeli akademik ve idari alt yapısını 1996 yılında kurulan İzmir Atatürk Sağlık Yüksek Okulu’ndan alan fakültemiz ilk öğrencilerini 2015-2016 Eğitim Öğretim yılında alarak eğitim hayatına başlamıştır. Aynı dönemde İzmir Atatürk Sağlık Yüksek Okulu’na öğrenci alımı durdurulmuş,  kadroları fakültemize aktarılmıştır. Bu bağlamda güçlü köklere sahip olan fakültemiz ilk mezunlarını 2019-2020 Eğitim öğretim yılında vermiştir. Fakültemizin kuruluşundan itibaren ilk olarak Ebelik, daha sonra sırasıyla Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ve son olarak Odyoloji Bölümlerimiz kurulmuş ve eğitim hayatına başlamıştır. 2022-2023 Eğitim öğretim yılında tüm bölümlerimize öğrenci alınacaktır.
 
Fakültemiz dört yıllık lisans eğimi veren, öğrenci odaklı bir yaklaşım sergileyerek, bilimsel araştırma ve sağlık eğitimi alanında öncü, ulusal ve uluslararası alandaki paydaşları ile güçlü iş birliği olan, tercih edilen, toplum sağlığına sosyal ve kültürel olarak katkı koyan, kendini sürekli yenileyen ve gelişen bir fakülte olma vizyonuna sahiptir. Kuruluşundan bugüne fakültemiz bölümlerinin aynı kategoride eğitim veren lisans programları arasında üst seviyelerde tercih edilmesi eğitimimizin kalitesini göstermesi bakımından önemlidir. Fakültemizin bine yakın öğrencisi ile misyonu, sağlık eğitimi ve araştırmaları alanında, bölgesel, ulusal ve evrensel gereksinimleri karşılamak, toplum sağlığını koruma ve geliştirmek amacıyla çalışmalar yürütmek, öğrenci merkezli ve sürekli geliştirilen bir eğitim anlayışı ile mesleki ve kültürel olarak donanımlı, değişime açık, ekip çalışmasını ve bilimsel düşünceyi yaşam biçimi olarak benimsemiş, etik değerlere sahip Diyetisyenler, Ebeler, Fizyoterapistler ve Odyologlar yetiştirmektir. Fakültemiz öğrencileri belirtilen bu misyon kapsamında yetişirken aynı zamanda spor müsabakaları ve öğrenci kulüplerinin etkinliklerinde de başarı göstermektedir. 
 
Türkiye’de beş yıllık tam akredite ilk üniversite ve aynı zamanda Araştırma Üniversitesi olan Ege Üniversitesi çatısı altında eğitim öğretimine devam eden fakültemizin Beslenme ve Diyetetik Bölümü ile Ebelik Bölümü 2022 yılında akreditasyon için SABAK’a  (Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) başvurmuş ve değerlendirme sürecine girmiştir. Güçlü bir üniversitenin güçlü bir fakültesi olarak, belirtilen bu vizyon, misyon ve hedefler doğrultusunda fakültemizin idari ve akademik kadrosu büyük bir özveri ve bilinç ile hizmet vermektedir. 
 
Paydaşlarımızdan aldığımız destek ve öğrenci odaklı yaklaşımımız ile kaliteli eğitimi uluslararasılaşma ve dijitalleşme hedefleri doğrultusunda öncelikleyen fakültemizin tüm akademik ve idari kadrosuna teşekkür eder, öğrencilerimize başarılar dilerim. 
 
Prof. Dr. Esin Çeber Turfan
Dekan V.

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ