canlı destek

Dekanın Mesajı

 

Değerli Öğrencilerimiz,

Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi; her biri sağlık alanında çok önemli yeri olan Beslenme ve Diyetetik; Ebelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon; Odyoloji olmak üzere dört bölümü bulunmaktadır. Fakültedeki bölümlerin eğitim dili Türkçedir ve dört yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü 2017 yılında kurulmuş olup, bölüme 2019 ilk kez lisans ve lisansüstü öğrenci alımı yapılmış ve öğrenime geçilmiştir. Odyoloji bölümü 2020 yılında kurulmuş olup 2022-2023 öğretim yılında öğrenci alımına başlanması planlanmaktadır. 

Sağlık Bilimleri Fakültesi, topluma, sağlığı koruyup yükseltmeye yönelik eğitim ve hizmet verebilen, evrensel ölçüde bilgi üreterek bilim dünyasına katkıda bulunan, kültürel yönden donanımlı, etik ilkelere ve ekip anlayışına sahip, özgüveni yüksek sağlık elemanı ve akademik personel yetiştirmek hedefleriyle   kurulmuştur. Fakültenin bölümlerinde; uluslararası ve ulusal eğitim standartlarına uygun, profesyonel mesleki disiplini olan, sağlık hizmetlerinde kaliteyi arttıracak bilgi ve beceriye sahip, özgüveni yüksek, etik ilkeleri benimsemiş, nitelikli sağlık elemanı yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Sağlık Bilimleri Fakültesi 2021-2022 öğretim yılında üç bölüm ile öğretime devam edecektir. Odyoloji bölümünün de akademik yapılanması hazırlıkları yapılmış ve eğitim hazırlıklarının da en kısa sürede başlatılması planlanmaktadır.

Mesleki bilgi ve beceriyi geliştiren ve bu yeteneklerini etik ilke ve kurallara uygun toplum yararına kullanan, üretken, sorumluluk ve toplumsal duyarlılık sahibi, bilim ve sanatı öğrenmeye istekli, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen, ekibin bir parçası olma kavramına sahip bireyler olarak yetiştirilmeniz sağlık bilimleri fakültesi olarak bizleri; birey olarak da sizleri başarıya götüreceğine inanıyorum.

İzmir’de Ege Üniversite’sine ve Sağlık Bilimleri Fakültesine hoş geldiniz.

Yüz yüze yapabileceğimiz öğrenim döneminde görüşebilmek dileği ile….

Sevgi ve saygılarımla

Prof. Dr Asiye Durmaz Akyol

Dekan

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ