EGE ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Üst Yönetim

                                                                                                   Üst Yönetim

                                                                                         Prof. Dr. Gülsün  ÖZENTÜRK

                                                                                              Dekan Vekili

    Doç. Dr. Reci  MESERİ                                                                                                    Dr. Öğr. Üyesi Özge KÜÇÜKERDÖNMEZ

         Dekan Yardımcısı                                                                                                             Dekan Yardımcısı

                                                                                                Fakülte Sekreteri

                                                                                                    Şiyar TAN