Çerez Örnek

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünün temel amacı, toplum sağlığı ve refahının geliştirilmesinde fizyoterapi ve rehabilitasyon alanını daha etkin hale getirmeye çalışmak, evrensel bakış açısıyla kültürel değerlerimizi koruyup, insan haklarına saygılı, ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, ulusal gereksinimleri üstün tutan, mesleki bilgi ve becerilerle uluslararası düzeyde donanımlı, araştırıcı ve üretken fizyoterapistler yetiştirmek, yaşam boyu öğrenme sürecini oluşturup desteklemek, mesleki özerkliğin kazanılması için çalışmalar yapmak; fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmeti ve koruyucu sağlık programlarıyla toplumun yaşam kalitesini artırmak, ulusal ve uluslararası platformlarda mesleğimizi, ülkemizi ve üniversitemizi temsil etmek amaçlanmaktadır. Fizyoterapistlik mesleğinde 20. yüzyılda büyük gelişmeler gözlenmiştir. Fizyoterapi ve rehabilitasyon kullanılan yöntemlerden daha çok, vücudun hareket işlevine dair bilimsel bilgi ile karakterize edilen akademik sağlık disiplinidir.

Dört yıllık eğitim-öğretim süresi sonrası mezunlar “fizyoterapist” ünvanı almaktadır. Fizyoterapistler, hareket bozukluğuna yol açan her türlü yaralanmada, çocuklukta, hamilelikte, hastalık ve yaşlılıkta, ağrı ve fonksiyon bozukluklarında uzman hekimin tanısı sonrası fizyoterapi ve rehabilitasyona özgü değerlendirme yöntemlerini kullanarak yine birçoğu dünyada fizyoterapistler tarafından geliştirilmiş olan tedavi yaklaşımlarını planlayıp uygulamaya yönelik bilgi ve beceriyi kazanan, sağlık ve yaşam kalitesinin artırılmasında önemli görevleri olan sağlık profesyonelleridir. Fizyoterapistler, hastalık durumları dışında da, kişilerin fiziksel aktivitelerini düzenlemek ve hareket kabiliyetlerini arttırmak için mesleğiyle ilgili ölçüm ve testleri yaparak kanıta dayalı koruyucu ve geliştirici protokolleri belirler, planlar ve uygular. Fizyoterapistlerin en sık çalıştıkları alanlar; ortopedi ve travmatolojik hastalıklar, nörolojik hastalıklar, pediatrik ve geriatrik hastalıklar, kalp-dolaşım ve solunum sistemi hastalıkları, el yaralanmaları, spor yaralanmaları, yoğun bakım, romatoloji, beyin cerrahisi, plastik cerrahi, genel cerrahi, kadın ve erkek sağlığı, manuel terapi başlıca alanlardır. 

Dört yıllık eğitim öğretim süreci içerisinde akreditasyona göre hazırlanmış müfredat kapsamında pek çok teorik ve pratik bilgi öğrencilere aktarılacaktır. 1. sınıfta anatomi, fizyoloji, patoloji, gibi temel tıp bilimleri dersleri, 2.sınıfta nöroanatomi, nörofizyoloji, uygulamalı egzersiz fizyolojisi, kinezyoloji ve biyomekanik, biyoistatistik vb. dersler ve ortopedi, nöroloji, nöroşirurji vb. dahili ve cerrahi tıp bilimleri dersleri ile fizyoterapide değerlendirme ve analiz, temel egzersiz prensipleri, ısı, ışık ve hidroterapi, elektroterapi, manuel teknikler, protez-ortez, etik vb. mesleki dersler verilecektir. 3.sınıfta mesleki dersler ağırlıkta olup nörofizyolojik yaklaşımlar, ortopedik fizyoterapi, nörolojik fizyoterapi, kardiyak fizyoterapi, pulmoner fizyoterapi, pediatrik fizyoterapi, geriatrik fizyoterapi, sporda fizyoterapi, vb. dersler bulunmaktadır. 4.sınıfta ise öğrencilerin daha çok klinik beceriler kazanacağı klinik uygulama, klinik problem çözme, araştırma yöntemleri vb. dersler ve farklı alanlarda klinik uygulamalar olacaktır. Mezuniyet sonrası fizyoterapistler, serbest olarak çalışabildikleri gibi, kamu ve özel hastanelerde, fizik tedavi ve rehabilitasyon dal merkezlerinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde, sağlıklı yaşam merkezlerinde, termal kaplıca ve kür merkezlerinde, spor kulüplerinde, kronik hastalıklarda hizmet veren kurumlarda çalışabilmektedirler. Ayrıca mezuniyet sonrası yüksek lisans-doktora eğitimlerini tamamlayarak akademik kariyer yapabilirler.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2017 yılında kurulmuştur. Bölümde; biri doçent, iki doktor öğretim üyesi olmak üzere üç öğretim üyesi bulunmaktadır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın lisans ve lisansüstü program açmak için belirlediği asgari koşuların en kısa sürede yerine getirilmesi ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm ve Anabilim dalınca öğrenci alımına başlanacaktır.

 

Bölüm Başkanı

 

Doç.Dr. Serkan BAKIRHAN

 

 

Bölüm Başkan Yardımcısı 

 

 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZKESKİN

 

 

Öğretim Üyesi

 

Dr.Öğr.Üyesi Nuray ELİBOL

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ