Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik lisans eğitiminin amacı, ebelik mesleğinin temel bilgi ve becerisine sahip, özgüveni yüksek, araştırmacı ve çağdaş ebeler yetiştirmektir. Ayrıca ebeliğin temel kuram, kavram, yöntem ve ilkelerini benimseyecek, gebelik öncesi, gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlerde riskli durumları erken tanılayabilecek ve sağlığın yeniden kazandırılması ve sürdürülmesi için uygun yaklaşımları planlayabilecek ebeler yetiştirmektir. Bölümde; temel sağlık hizmetleri doğrultusunda gebelik öncesi, gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlerde insan, kadın, gebe, anne ve yeni doğanı etik değerlerle, aile ve yaşadığı toplum içinde bütüncül ve insancıl bir anlayışla ele alabilecek, anne karnından başlayarak sağlığı koruyacak, geliştirecek ve bakım gereksinimlerini karşılayabilecek düzeyde eğitim sunulmaktadır.

Ebelik bölümü 2019 yılı itibari ile üç profesör, dört doçent, dört doktor öğretim üyesi, beşi kadrolu, üçü ÖYP’li olmak üzere yedi araştırma görevlisi ile Türkiye’deki en gelişmiş akademik kadrolardan birine sahiptir. Fakültedeki Klinik Beceri, Aile Planlaması ve Yenidoğan Laboratuvarlarının yanı sıra, öğrenciler, dört yıllık lisans öğrenimleri sürelerinin ilk yılından başlayarak çeşitli klinik alanlarda bilgi ve becerilerini geliştirmek üzere başta Ege Üniversitesi Hastanesi olmak üzere çeşitli kurumlarda uygulamalar yapmaktadırlar. Mezun konumuna gelen ebelik öğrencisi, Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği mezuniyet kriterlerinden 40 doğum yaptırma, gebe, lohusa ve yenidoğan bakısı yapma becerilerini kazanmaktadır. Mezunlar, Sağlık Bakanlığına bağlı kamu kurumlarında çalışabildikleri gibi özel sağlık kurumlarında da görev yapabilmektedirler. Ebelik Bölümü Türkiye’de tercih edilen, akademik ve fiziksel altyapısı güçlü bölümlerden biri olup, Ebelik anabilim dalında lisansüstü (ebelikte yüksek lisans 2003, doktora 2013) eğitim veren az sayıda kurumdan biridir. Lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim programlarından verdiği nitelikli mezunlar yanı sıra ulusal ve uluslararası alanlarda bilimsel etkinlik düzenleme, düzenlenen etkinliklere katkı sağlama, basılı yayınları ile öncü kimliğini koruma ve sürdürme çabasındadır.

 

Ebelik Bölümü 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı YKS'ye göre kendi puan türünde Türkiye'de devlet üniversiteleri arasında dördüncü sırada tercih edilmiştir. 

 

 

Bölümlere göre puan türü ve 2018-2019 YKS puanları

2018-2019 YKS (SAY) Taban Puanı

2018-2019 YKS (SAY) Tavan Puanı

Ebelik

279.39

358.29

 

 

Bölüm Başkanı & Anabilim Dalı Başkanı 

Prof. Dr. Neriman SOĞUKPINAR

 

Bölüm Başkan Yardımcıları

Dr. Öğr. Üyesi Mahide DEMİRELÖZ AKYÜZ 

Dr. Öğr. Üyesi  Aysun BAŞGÜN EKŞİOĞLU

Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi  Aysun BAŞGÜN EKŞİOĞLU

 

 EBELİK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYE VE ELEMANLARI

 

Prof. Dr. Esin ÇEBER TURFAN

 

Dr. Öğr. Üyesi Ummahan YÜCEL

 

Prof. Dr. Neriman SOĞUKPINAR

 

Dr.Öğr.Üyesi Mahide DEMİRELÖZ AKYÜZ

 

Doç. Dr. Nazan TUNA ORAN

 

Dr. Öğr.Üyesi Aysun BAŞGÜN EKŞİOĞLU

 

Doç. Dr. Rabia EKTİ GENÇ

 

Araş. Gör.Dr.Yeliz ÇAKIR KOÇAK

 

Doç. Dr. Birsen KARACA SAYDAM

 

Araş.Gör. Dr. Zehra BAYKAL AKMEŞE

 

Doç. Dr. Hafize ÖZTÜRK CAN

 

Araş Gör. Dr. Emine Serap SARICAN

Araş. Gör. İlkay ÜNAL

Araş. Gör. Güzin KARDEŞ

Arş.Gör. Habibe YAŞAR

 

 

   

 

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında Görevli Öğretim Elemanlarımız

 

 

 

 

 

Araş.Gör. Esma YÜKSEL

Araş.Gör. Mihriban GÜNEŞ AYYILDIZ

Arş.Gör. Emine DEMİR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

*Güncel özgeçmişler  için  ilgili  isimlerin üzerine  tıklayınız.