canlı destek

Ebelik Bölümü Tarihçe

 

Ebelik lisans eğitiminin amacı, ebelik mesleğinin temel bilgi ve becerisine sahip, özgüveni yüksek, araştırmacı ve çağdaş ebeler yetiştirmektir. Ayrıca ebeliğin temel kuram, kavram, yöntem ve ilkelerini benimseyecek, gebelik öncesi, gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlerde riskli durumları erken tanılayabilecek ve sağlığın yeniden kazandırılması ve sürdürülmesi için uygun yaklaşımları planlayabilecek ebeler yetiştirmektir. Bölümde; temel sağlık hizmetleri doğrultusunda gebelik öncesi, gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlerde insan, kadın, gebe, anne ve yeni doğanı etik değerlerle, aile ve yaşadığı toplum içinde bütüncül ve insancıl bir anlayışla ele alabilecek, anne karnından başlayarak sağlığı koruyacak, geliştirecek ve bakım gereksinimlerini karşılayabilecek düzeyde eğitim sunulmaktadır.

Ebelik bölümü 2019 yılı itibari ile üç profesör, dört doçent, dört doktor öğretim üyesi, beşi kadrolu, üçü ÖYP’li olmak üzere yedi araştırma görevlisi ile Türkiye’deki en gelişmiş akademik kadrolardan birine sahiptir. Fakültedeki Klinik Beceri, Aile Planlaması ve Yenidoğan Laboratuvarlarının yanı sıra, öğrenciler, dört yıllık lisans öğrenimleri sürelerinin ilk yılından başlayarak çeşitli klinik alanlarda bilgi ve becerilerini geliştirmek üzere başta Ege Üniversitesi Hastanesi olmak üzere çeşitli kurumlarda uygulamalar yapmaktadırlar. Mezun konumuna gelen ebelik öğrencisi, Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği mezuniyet kriterlerinden 40 doğum yaptırma, gebe, lohusa ve yenidoğan bakısı yapma becerilerini kazanmaktadır. Mezunlar, Sağlık Bakanlığına bağlı kamu kurumlarında çalışabildikleri gibi özel sağlık kurumlarında da görev yapabilmektedirler. Ebelik Bölümü Türkiye’de tercih edilen, akademik ve fiziksel altyapısı güçlü bölümlerden biri olup, Ebelik anabilim dalında lisansüstü (ebelikte yüksek lisans 2003, doktora 2013) eğitim veren az sayıda kurumdan biridir. Lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim programlarından verdiği nitelikli mezunlar yanı sıra ulusal ve uluslararası alanlarda bilimsel etkinlik düzenleme, düzenlenen etkinliklere katkı sağlama, basılı yayınları ile öncü kimliğini koruma ve sürdürme çabasındadır.

 

Ebelik Bölümü 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı YKS'ye göre kendi puan türünde Türkiye'de devlet üniversiteleri arasında dördüncü sırada tercih edilmiştir. 

 

Bölümlere göre puan türü ve 

2021-2022 YKS puanları

2021-2022 YKS (SAY) Taban Puanı

2021-2022 YKS (SAY) Tavan Puanı

Ebelik

288,85

342,92

 

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ